Informace

METROPOLITNÍ PLÁN

Upravený návrh Metropolitního plánu bude k nahlédnutí od 26. dubna 2022

------------ *** ------------