Metropolitní plán
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona